روتین وقفه در PIC24FJ64GA002

وقفه ها تو این میکروکنترلر یه خرده متفاوت از اون چیزی هستش که تو میکروکنترلرهای ۸ بیتی دیدیدم.البته تو میکروکنترلرهای ۸ بیتی پرکاربرد و پیشرفته مثل PIC18F4550 هم میشه یه چیزایی از این نوع معماری وقفه ها دید. هر وقفه